دومینو یک سرگرمی و بازی فکری بسیار جذاب است. در این بازی با چیدن مهره‌های مستطیل شکل می‌توان اشکال و تصاویر متنوعی را به وجود آورد.

این سرگرمی مهیج مهارتهای پایه متعددی را مثل توجه و تمرکز، هماهنگی چشم و دست، هوش منطقی و ریاضی، هوش تجسمی و فضایی و … تقویت می کند.