صندلی ماشین کودک ۳۶۰ درجه بیب

از بدو تولد نوزاد تا وزن ۳۶ کیلوگرم قابل استفاده بوده و با روش استاندارد ایزوفیکس روی صندلی خودرو نصب میشود. این مدل از صندلی ماشین BABE بصورت ۳۶۰ درجه بر روی پایه خود میچرخد.

افزودن به جدول مقایسه