ظرف غذای کودک دوتایی برادرمکس

70,000 تومان

کسب حداکثر 210 دریک

طراحی این محصول  به نحوی است که کودکان نوپای ۴ ماهه نیز می توانند بدون مشکل یا خطری مستقیما از آن استفاده کنند. از طرف دیگر ظرف دسته ی کاربردی مناسبی در کنار دارد که حمل و استفاده از آن را برای والدین نیز آسان تر کرده است.

صاف
افزودن به جدول مقایسه