قاشق حرارتی مدل ۴۲۹ baby Land

12,000 تومان

کسب حداکثر 36 دریک

دارای سری نرم و سیلیکونی است که از ایجاد آسیب به لثه های کودک در هنگام استفاده نا مناسب جلوگیری می نماید. رنگ های جذاب و نوع طراحی دسته و سر قاشق، سبب ترغیب کودک جهت مصرف غذا میگردد.

صاف
افزودن به جدول مقایسه