نمایش دادن همه 3 نتیجه

خرید اینترنتی محافظ اجاق گاز برای محدود کردن دسترسی کودک به پیچ یا قسمت شعله اجاق گاز و جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از دسترسی کودک به اجاق گاز

دسترسی کودک نوپا به اجاق گاز یکی از پرخطر ترین وقایع برای کودک بوده و رفع این نگرانی دغدغه بسیار جدی والدین است.