تماس با ما

آدرس و تلفن دفتر مرکزی

تهران – خیابان سمیه – خیابان خاقانی -پلاک ۳۵ – واحد۴

تلفن تماس یک : ۸۸۳۱۸۳۳۹ -۰۲۱

تلفن تماس دو  : ۸۸۸۶۶۲۱۵ -۰۲۱

تلفن تماس سه  : ۸۸۸۶۶۲۱۸ -۰۲۱

تلگرام ۱ :   ۰۹۳۳۳۹۳۳۳۱۵

تلگرام ۲ :   ۰۹۳۳۳۹۳۳۳۶۰

تلگرام ۳ :   ۰۹۹۰۹۲۹۰۰۹۱

تلگرام ۴ :   ۰۹۳۳۳۹۳۴۴۴۰

آدرس پست الکترونیک:

Aryakid.co@gmail.com

info@aryakid.com

فروشگاه اینترنتی تخصصی کودک و نوجوان آریاکید

صاحب امتیاز : سیدمرتضی ساداتیان

ایمیل ارسال کنید