خرید اینترنتی محافظ پریز برق برای جلوگیری از دسترسی کودک نوپا به سوراخ های خطرناک پریز برق و دفع خطر برق گرفتگی

کنجکاوی کودک می تواند او را تحریک به بردن اشیاء فلزی مثل میخ، سنجاق و … درون سوراخ پریز برق نماید. برای دوری از این دغدغه بهتر است دسترسی او را به پریز برق محدود نمایید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
گفتگو در واتساپ