نمایش یک نتیجه

در خرید پوشک برای نوزاد و کودک به موارد ذیل توجه نمایید:

تناسب سایز پوشک با وزن کودک ، قدرت جذب پوشک ، راحتی، نرمی و ارگونومیک بودن طراحی ، کیفیت چسب و روش بستن پوشک ، ضدحساسیت بودن ، امکان عبور هوا و مدت زمان خشک نگهداشتن نوزاد.