هیچ محصولی یافت نشد.

بازی فکری چینه ریاضی طوری طراحی شده اند که از هر شش طرف قابلیت اتصال به یکدیگر را دارند. این طرح لگو ابزاری کمکی جهت آموزش هر چه بهتر مفاهیم پایه ای ریاضیات به کودکان است. این اسباب بازی جهت یادگیری مباحثی چون الگویابی و الگو سازی، شمارش و مفهوم اعداد، جمع و تفریق مفهومی اعداد مناسب است.