آویز هشدار کودک در ماشین نی نی ک

امتیاز خرید این کالا 45 دریک

15,000 تومان

توسط بادکش به شیشه انواع ماشین ها می چسبد و براحتی نیز قابل برداشتن است. به سایر رانندگان هشدار می دهد که کودک در خودروی شماست و باید از حرکات مخاطره آمیز و ایجاد آلودگی های صوتی در اطراف خودرو شما پرهیز کنند.

موجود در انبار

افزودن به جدول مقایسه