آویز کریر دلقک تولو

امتیاز خرید این کالا 270 دریک

90,000 تومان

از چهار عروسک دلقک و دو حلقه تشکیل شده است که با استفاده از حلقه ها میتوان آویز را به تخت و یا کریر کودک نصب کرد. این محصول دارای صدای جغجغه مانندی نیز میباشد که حسابی کوک را سرگرم میکند.

موجود در انبار

افزودن به جدول مقایسه