اکستنشن و تبدیل نرده محافظ نی نی ک

100,000 تومان205,000 تومان

کسب حداکثر 615 دریک

از این رابط یا تبدیل نرده زمانی استفاده می شود که نرده محافظ تمام عرض راهرو ، ورودی راه پله یا چارچوب درب مورد نظرتان را پوشش ندهد. در این صورت برای پوشش تمام عرض مکان در نظر گرفته شده یا افزایش طول نرده از اکستنشن استفاده می شود.

صاف
افزودن به جدول مقایسه