بازی فکری ساختنیها

امتیاز خرید این کالا 138 دریک

46,000 تومان

کودک را به ساخت اشکال گوناگون و طبقه بندی رنگها تشویق میکند. قطعات به راحتی در داخل هم میروند و از هم جدا میشوند. استفاده از انگشتان برای نخ کردن قطعات، حرکات ظریف دست که برای نوشتن ضروری است را تقویت میکند.

موجود در انبار

افزودن به جدول مقایسه