بند پستانک پارچه ای کیدزمی

24,500 تومان

کسب حداکثر 74 دریک

از یک گیره با قابلیت اتصال به لباس نوزاد، یک بند پارچه ای رنگی و یک حلقه جهت اتصال به پستانک تشکیل شده است. استفاده از این محصول احتمال افتادن پستانک را کاهش میدهد و از گم‌ شدن آن جلوگیری میشود؛ همچنین احتمال آلودگی آن نیز کاهش میابد.

صاف
افزودن به جدول مقایسه