تبدیل توالت فرنگی مانچکین مدل ۱۵۹۸۳

71,000 تومان

کسب حداکثر 213 دریک

طوری طراحی شده که بر روی توالت فرنگی بزرگسالان قرار میگیرد و با توجه به پایه هایی که دارد بخوبی بر روی آن فیکس میشود. این مدل ار مبدل توالت فرنگی دارای دو دسته است که تعادل کودک و نیز جابجایی مبدل را آسان میکند.

صاف
افزودن به جدول مقایسه