شورت آموزشی کودک بی بی کلوب

وسیله ای کاربردی جهت آموزش به کودک و خاتمه ی استفاده از پوشک می باشد. استفاده از این محصول، اعتماد به نفس کودک را افزایش داده، قابل استفاده بر روی پوشک است و می توان تا پایان دوره آموزشی کامل کودک، آن را به تنهایی هم استفاده کرد.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

افزودن به جدول مقایسه