صندلی ماشین هاوک مدل Body guard

این صندلی اتومبیل کودک مخصوص تمام ماشین ها با یک سیستم کمربند ایمنی سه نقطه در صندلی های عقب می باشد.

افزودن به جدول مقایسه