صندلی ماشین کوزاتو طرح جغد سری moova 2

از بدو تولد تا ۴ سالگی قابل استفاده است، بطوریکه کودکان بین ۱ تا ۱۸ کیلوگرم می توانند به راحتی از آن استفاده کنند. پشتی صندلی در سه حالت قابلیت تنظیم دارد و توسط کمربند سه نقطه ای خودرو به آن متصل میشود.

افزودن به جدول مقایسه