ماژیک علامت گذار LANTU

3,000 تومان

کسب حداکثر 9 دریک

در رنگ های مختلف موجود است و جوهر استفاده شده در آن بر پایه آب ساخته شده بطوریکه هیچگونه ماده سمی در آن وجود ندارد. این جوهر به هیچ عنوان از روی کاغذ پاک نمی‌ شود و بعد از مصرف به سرعت خشک میشود.

صاف
افزودن به جدول مقایسه