محافظ انگشت کشو ۴ عددی نینیک

16,000 تومان

کسب حداکثر 48 دریک

کمک می‌ کند تا بتوانید از باز و بسته‌ شدن ناگهانی درب کشوی کمدها و کابینت ها توسط کودک جلوگیری کنید و انگشتان ظریف کودک را از خطر  احتمالی بسته شدن کشوها محافظت نمایید.

صاف
افزودن به جدول مقایسه