پازل موزیکال حیوانات TOLO

236,000 تومان

کسب حداکثر 708 دریک

دارای ۴ دکمه بامزه به شکل چهار حیوان؛ گاو، گوسفند، خوک و اردک است که هرکدام صدای مخصوص به خود را دارند که برای کودک عزیز شما جذابیت دارد. ضمن آشنایی با صدای حیوانات مختلف وسیله سرگرمی نیز می باشد.

صاف
افزودن به جدول مقایسه