پازل مکعبی اشکال

امتیاز خرید این کالا 141 دریک

47,000 تومان

یک محصول چند منظوره آموزشی است که با هدف آموزش تناظر، رابطه بین قطعات، شناخت رابطه جزء و کل و شناخت حیوانات و با بررسی مراحل رشد فکری و جسمی کودک طراحی و از بهترین مواد اولیه تهیه شده است.

موجود در انبار

افزودن به جدول مقایسه