پازل هوش چین فانتزی مجموعه ۱ تکه

امتیاز خرید این کالا 144 دریک

48,000 تومان

شامل  یک عدد صفحه پایه، ۴ عدد کارت تصویری هر کدام دارای ۱۵ تصویر و ۶۰ قطعه دایره ای دارای تصویر می باشد. تصاویر هر کارت روی ۱۵ قطعه مجزا چاپ شده است و کودک می تواند هر قطعه را با تصویر مشابه روی کارت درون صفحه پایه تطبیق دهد.

موجود در انبار

افزودن به جدول مقایسه