پستانک عصاره خوری کودک baby Land

15,500 تومان

کسب حداکثر 47 دریک

جهت قرار دادن پوره غذا، سبزیجات، میوه و گوشت در قسمت سری سیلیکونی تولید شده که به تغذیه نوزاد از طریق عصاره مواد غذایی کمک شایانی میکند. این محصول ضمن آموزش جویدن غذا، مانع پریدن غذا به گلوی کودک میشود.

صاف
افزودن به جدول مقایسه