کتاب شعر کودک دختر شجاع

امتیاز خرید این کالا 21 دریک

7,000 تومان

ترساندن کودک، یکی از ویرانگر ترین کارهایی است که خیلی از بزرگترها برای باز داشتن او از انجام برخی کارها به آن متوسل می شوند. احساس ترس، جلوی رشد و بالندگی و شکوفایی توانایی ها را می گیرد

موجود در انبار

افزودن به جدول مقایسه