کتاب های می می نی و مامانی ۱۲ جلدی

70,000 تومان144,000 تومان

کسب حداکثر 432 دریک

شامل قصه های تربیتی و منظومی از بچه میمونی بازیگوش و شیرین است که به زبانی ساده و روان برای کودکان خردسال سروده شده است. در هر جلد یک مشکل رفتاری از می می نی سر می زند که در نهایت تجربه اش را بیش تر می کند.

صاف
افزودن به جدول مقایسه