کتاب های می می نی و مامانی ۱۲ جلدی

شامل قصه های تربیتی و منظومی از بچه میمونی بازیگوش و شیرین است که به زبانی ساده و روان برای کودکان خردسال سروده شده است. در هر جلد یک مشکل رفتاری از می می نی سر می زند که در نهایت تجربه اش را بیش تر می کند.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

افزودن به جدول مقایسه