author-avatar

درباره زیور رحمانی نژاد

زیور رحمانی‌نژاد کارشناس ارشد روان شناسی بالینی هستم. زمانی که فارغ‌التحصیل شدم، به خواست خدا صاحب فرزند دوم شدم. در کنار او یک بار دیگر رشد کردم و بزرگ شدم، با مطالعه زیاد و دیدن انسان‌های بخصوص تحصیل‌کرده با ویژگی‌های اختلال شخصیت که چقدر می‌توانند، آزار دهنده و سمی باشند، به این نتیجه رسیدم اکثر مشکلات ریشه در کودکی و محیط خانواده دارند. پس اگر والدین هم و غم خود را بخصوص در سال‌های نخست کودکی برای تربیت کودکان بگذارند، باارزش ترین کار دنیا را انجام داده‌اند. فرزندپروی عشق است نه کار سخت و طاقت فرسا، و این فرصتی است برای رشد و خودشناسی. بنابراین در این چند سال مطالعات خود را در این حوزه متمرکز کردم، مطالب زیادی در این حوزه گردآوری کردم، دوره هایی تحت عنوان فرزندپروری و خودشناسی برای مادران دایر کردم که باورود کرونا تعطیل شدند تمام هدفم این است که آموخته های خود را در اختیار مادران قرار دهم تا با نگاه عمیق به فرزندپروری یک بار دیگر، عشق، صمیمیت، صفا و یکرنگی و صداقت را از فرزند خود بیاموزند و هم انسان سالمی تحویل جامعه دهند.