author-avatar

درباره محبوبه امیدی نژاد

سرکار خانم امیدی نژاد دکترای روان شناسی تربیتی درحوزه آموزش والدین و ارتباط با کودک فعالیت تخصصی دارد. علاقه مندی ایشان به کار در مجله آریاکید، مرتبط بودن حرفه و شغل وی در زمینه کودک و کار پژوهشی می باشد؛ او فردی با انگیزه و پیگیر است و از تعامل درست والدین با کودک لذت میبرد. اغلب پدران و مادران در برابر کودکان خود از اطلاعات و دانش كافى برخوردار نيستند و مشتاق اند كه بدانند چه بايد بكنند که انگیزه ایشان ارائه راهكارهاى عملى و شيوه هاى کاربردی مؤثرى است كه مى تواند به والدين كمك كند تا فرزندانشان را در راه رشد علمى و آموزشى يارى دهند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.