author-avatar

درباره وحید رسولی

جناب آقای رسولی دانش اموخته رشته روانشناسی است و در حیطه کودک و بزرگسال فعالیت می نماید. از جمله اهداف وی در مجله تخصصی آریاکید کمک به والدین در جهت شناسایی توانایی های بالقوه کودکان است. به اعتقاد او هر کودک بلا شک در حیطه ای توانمندی خاصی دارد و می تواند بهترین عملکرد خود را در آن زمینه داشته باشد و این امر خطیر پرورش بر عهده ی والدین است. اصولا دیگران او را فردی با پشتکار، مصمم، پیگیر و ثابت قدم ارزیابی می نمایند.