author-avatar

درباره نسرین زارعی

سرکار خانم زارعي روانشناس (کارشناس ارشد) است و در حوزه کودک فعالیت داشته و از مباحث تربيت جنسي، مادر و کودک و طراحي بازي و سرگرمي لذت می برد. علاقه او به ارتباطات و عشق او به نوشتن براي كودكان باعث شد، مدتي را به روزنامه نگاري در صفحه خانواده و كودك روزنامه ايران مشغول فعاليت شود و وارد حوزه بازي درماني و ارائه مقالات در رابطه با رشد کودک در مجلات علمي - تخصصي شود. وي بدليل اينكه خود نيز صاحب فرزند است مقالاتش با تجربه هاي فرزند پروري اش آميخته است. او رفتارهاي بشر دوستانه را مي پسندد و گام های حرفه ای خود را در این جهت بر میدارد.