آشنایی با ریشه‌ها و زمینه‌های تربیت کودک و نوجوان دانشی است که به افزایش مهارت والدین در زمینه فرزندپروری و حل مشکلات رفتاری و روانشناختی آن‌ها در خانه بسیار کمک می‌کند. لذا ضرورت دارد همه والدین شناختی هرچند مقدماتی از این موضوعات داشته باشند. در مقالات ارائه شده در مجله تخصصی کودک و نوجوان آریاکید تلاش می‌شود تا حداقل‌های دانش مورد نیاز به زبانی بسیار ساده و غیر فنی در اختیار والدین عزیز قرار گیرد، تا بتوانند با هر زمینه تخصصی از مهارت‌های اولیه در این موضوع برخوردار شوند. پس با آریاکید همراه شوید تا به تدریج به دانش و مهارت اولیه فرزندپروری مجهز شده و سرشار از لذت رفاقت با فرزندانتان شوید.

تربیت کودک

تفاوت تربیت عادت مهارت اخلاق هوش استعداد و آموزش در تربیت کودک و نوجوان

درک تفاوت تربیت عادت مهارت هوش استعداد اخلاق و آموزش برای کسب منظومه فکری قوی در مواجهه با بمباران مفاهیم حوزه تربیت کودک ضروری است

ادامه مطلب