آشنایی با ریشه‌ها و زمینه‌های تربیت کودک و نوجوان دانشی است که به افزایش مهارت والدین در زمینه فرزندپروری و حل مشکلات رفتاری و روانشناختی آن‌ها در خانه بسیار کمک می‌کند. لذا ضرورت دارد همه والدین شناختی هرچند مقدماتی از این موضوعات داشته باشند. در مقالات ارائه شده در مجله تخصصی کودک و نوجوان آریاکید تلاش می‌شود تا حداقل‌های دانش مورد نیاز به زبانی بسیار ساده و غیر فنی در اختیار والدین عزیز قرار گیرد، تا بتوانند با هر زمینه تخصصی از مهارت‌های اولیه در این موضوع برخوردار شوند. پس با آریاکید همراه شوید تا به تدریج به دانش و مهارت اولیه فرزندپروری مجهز شده و سرشار از لذت رفاقت با فرزندانتان شوید.