مشاهده و مطالعه مجموعه مقالات نویسندگان منتخب و خبره آریاکید در رابطه با انواع و ابعاد هوش و استعدادهای کلان کودکان و نوجوانان به منظور آشنایی با مفهوم و روش‌های تربیت و تقویت هریک از ابعاد هوش